Luft til vand-varmepumpe

Udnyt energien i udeluften

Med en luft til vand-varmepumpe er du sikret både varme og varmt brugsvand i boligen. Den er meget billigere at installere sammenlignet med et jordvarmeanlæg, da din have ikke skal graves op i forbindelse med nedlægning af slanger. Her kan du læse mere om hvordan du kan udnytte luften, der suser forbi din bolig, ved trække varme ud af den frie luft så du kan nyde et lunt indeklima og varmt vand.

Med en luft til vand-varmepumpe kan du producere din egen energi og dermed spare mange penge. En af de nyere løsninger på markedet. At få installaret et luft til vand anlæg, opnår du dog mange fordele. Et anlæg er billig i drift, og du opnå store besparelse, kontra andre former som for eksempel naturgasanlæg og oliefyr. Udover dette får du også en lang levetid på anlægget. Varmepumper er en investering, som år efter år vil give dig besparelser. Over længere tid vil en varmepumpe tjene sig selv ind igen. På samme tid kan du have god samvittighed med at du har en grøn og miljørigtig varmeløsning.

Varmepumpen virker også i frostvejr

Da luft til vand-varmepumpen sætter den indsugede udeluft under højt tryk, kan den trække energi ud af luft, som er under frysepunktet.

Knap så effektiv som jordvarmeanlæg

Luft til vand-varmepumpen er knap så effektiv, som jordvarmeanlægget. Det skyldes, at den udeluft, som varmepumpen trækker energi ud af, svinger en del temperaturmæssigt. Den jordopvarmede væske, som jordvarmeanlægget henter op, har en meget mere konstant temperatur hen over hele året og dets måneder.

Sådan fungerer luft til vand-varmepumpe - populært sagt!

Varmepumper står oftest uden for huset. En ventilator trækker udeluften ind i varmepumpen. Her sættes luften under tryk og luftens indhold af energi trækkes ud og opvarmer en væske. Væsken sendes via rør/slange ind i dit hus til varmtvandsbeholderen. I en varmtvandsbeholder opvarmes væsken både brugsvand og radiatorvand/vandbåren gulvvarme.

Brug én kWh og få fire igen

Varmepumpen kræver naturligvis strøm for at kunne fungere. Men hver gang den bruger 1 kWh til drift, producerer den 3-5  kWh til opvarmning.

Man beregner pumpens SCOP-værdi, der er udtryk for hvor mange kWh, den kan producere for hver kWh, den forbruger. Jo højere SCOP-værdi, jo mere effektiv er varmepumpen.

Kontakt os for en varmepumpeløsning

Få en god dialog omkring en varmepumpeløsning til din bolig eller et godt varmeanlæg til din bolig. Det er sund, grøn fornuft og så er der store besparelser i det for dig.

Vi tilbyder flere forskellige slags varmepumpeløsninger:

  • Jordvarmepumpe
  • Grundvandsvarmepumpe

Læs om de forskellige varmepumpeløsninger her.

 

Læs mere om vores kompetencer herunder:

Vi kan levere, installere og lave eftersyn på anlæg:

Du kan også: