Landsdækkende garanti for VVS-arbejde

VVS Installatør Bedre Bad Virum – Thrane VVS er medlem af TEKNIQ, og med det giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejder. Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

Er din VVS-installatør dækket af ordningen?

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af Dansk VVS. Se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS Garanti-mærket eller spørg installatøren.
Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.

Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har
været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt - dog ikke VVS-
installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Vi er medlem af Tekniq

Bedre Bad - Bedre Energi Virum – Thrane VVS er medlem af Tekniq – din sikkerhed for godt håndværk.

Hvis du mod forventning alligevel vil klage over vores arbejde, vil vi da meget gerne høre fra dig. Den officielle klageinstans er Ankenævnet for Tekniske installationer: https://www.el-vvs-anke.dk/

 

Læs mere om din lokale VVS'er: