Garantiordning for vores VVS-arbejde

Bedre Bad - Bedre Energi Virum – Thrane VVS er medlem af Tekniq – din sikkerhed for godt håndværk.

Hos Thrane VVS er vi medlem af TEKNIQ af den simple årsag, at det giver vores kunder en mere betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning som VVS-firmaer som os kan blive en del af.

Garantiordningen har til formål at sikre, at du som privat forbruger, kan få medhold og opfyldt kendelsen i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000 inkl. moms.

Hvad gør man, hvis man er utilfreds med vvs-arbejde

Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt eller udført til erhvervsmæssige formål.

Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt - dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som eksempelvis time- og materialepriser.

Hvordan klager man?

Hvis du mod forventning alligevel vil klage over vores arbejde, vil vi da meget gerne høre fra dig. Den officielle klageinstans er Ankenævnet for Tekniske installationer.

Læs mere om din lokale VVS'er: